logo

bognaz-n

Bogna Zalewska – dyrektor ds. administracyjnych przedszkola i żłobka, wykształcenie wyższe, wydział BINOZ, UMK

Kadra Przedszkola Delfinek

Grupa Rekiny

Justyna Szczurko– nauczyciel przedszkolny, wyksztalcenie wyższe – pedagogika wczesnoszkolna, doświadczenie w pracy z dziećmi

Elżbieta Łukowska – pomoc nauczyciela, wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych

 

 

Iwona Rygielska – opiekunka dziecięca, wykształcenie średnie, ukończone dwuletnie Policealne Studium Opiekunek Dziecięcych w Toruniu, doświadczenie w pracy z dziećmi

niedzielska

 

Kadra żłobka Mini Delfinek BIS

Grupa Pingwinki

Żaneta Niedzielska – opiekunka prowadząca, ukończone studium opiekunek dziecięcych.

 

 

Mariola Kurdelska – opiekunka dziecięca, wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych

Julia Literska -opiekunka dziecięca, 

 

 

 

Aldona Makowska – położna.

 

 

Grupa Żółwiki

Agata Otręba - opiekunka dziecięca, wykształcenie wyższe pedagogiczne

 

 

Agata Dąbrowska - wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych.

Grupa Raczki

Halina Nowak - starsza opiekunka dziecięca, wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu oligofrenopedagogiki, 25 letni staż pracy z dziećmi,

Anna Wegner - wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dzięciecych.