logo

plan dnia

Ramowy plan dnia naszych przedszkolaków:


6.30-8.15 przyjmowanie dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne,
tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia
ogólnorozwojowe(rozwijające percepcję wzrokową, słuchową)
rozmowy z dziećmi na sugerowane przez nie tematy.
8.15-8.30 zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
8.30-9.00 śniadanie.
9.00-10.00 realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia całą grupą
10.00-11.15 zabawy ruchowe, zabawy na przedszkolnym placu zabaw,
zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci, zabawy w podgrupach
dzieci wyrażających chęć do zaproponowanej przez nauczyciela,
nauka wierszyków lub piosenek
11.15-11.30 toaleta.
11.30-11.50 II śniadanie
11.50-12.30 odpoczynek po zabawach na leżaczkach, dzieci, które nie śpią mają oddzielne zajęcia
13.15.30-13.40 obiad
13.40-13.50 toaleta
14.40- 17.00 zabawy i gry dydaktyczne, stolikowe, zabawy dowolne wg zainteresowań, zajęcia w małych zespołach, omówienie z dziećmi wydarzeń dnia, słuchanie opowiadań nauczycielki na podstawieliteratury dziecięcej, czytanie wybranych bajek i wierszy, nauka, piosenek, rozchodzenie się dzieci
Podwieczorek dziecko otrzymuje przy wyjściu do domu.