bognaz-n

Kadra żłobka Złota Rybka
Bogna Zalewska – dyrektor ds. administracyjnych żłobka, wykształcenie wyższe, wydział BINOZ, UMK

Grupa Neonki

Katarzyna Tatera - opiekunka dziecięca wykształcenie wyższe zawodowe z zakresu polityki społecznej, ukończony kurs opiekunek dziecięcych.

Hanna Małek -  opiekunka dziecięca, wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych

Aldona Makowska – położna

Grupa Ślimaczki

Weronika Karpińska - opiekunka dziecięca, wykształcenie średnie, ukończone dwuletnie Policealne Studium Opiekunek Dziecięcych w Toruniu, doświadczenie w pracy z dziećmi.

Julita Kisielewska – opiekunka dziecięca, ukończony kurs opiekunek dziecięcych, w trakcie studiów pedagogicznych.

Magdalena Skruszewicz – opiekunka dziecieca, wyksztalcenie wyższe,
Pedagogika o spec. pedagogika opiekuńcza

 

Grupa Skalarki

Katarzyna Tomalska – opiekunka dziecieca, wyksztalcenie srednie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych.

Karolina Gronet - – opiekunka dziecięca, wykształcenie średnie, ukończony kurs opiekunek dziecięcych.

Anita Dziekanowska - – opiekunka dziecięca.