PROJEKT ZŁOTA RYBKA

 

Projekt Złota Rybka

Szanowni Rodzice,
w naszym żłobku realizujemy projekt unijny „Złota Rybka” , dzięki któremu utworzyliśmy nowa grupę żłobkową. Z funduszy unijnych zostało zakupione wyposażenie dla nowej salo żłobkowej, spacerowy wózek  osobowy oraz inne przydatne i konieczne sprzęty. Rodzice dzieci z nowoutworzonej grupy płacą tylko za wyżywienie dzieci, natomiast wszelkie inne koszty takie jak: media, wynagrodzenia dla opiekunek są ponoszone przez UE.Projekt trwa od 01/04/2017 do 30/03/2018.

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY